Uitreiking van Het BeterBoek 2007-2008
Bureau Méteau

Bureau Méteau is dé specialist op het terrein van kinderzorgcommunicatie. We zijn de maker van educatieve materialen voor kinderen in de gezondheidszorg.

We verzorgen patiëntenvoorlichting, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Hierbij maken we gebruik van interactieve elementen en uitleg in duidelijke taal. Het optimaliseren van de communicatie tussen zorgverleners, ouders en kinderen dat staat bij ons voorop. 

Bureau Méteau Postbus 11048 9700 CA Groningen T. 050-3118755 F. 050-3118692 E. bureau@meteau.nl