Het BeterBoek 6-12 jaar
Het BeterBoek 2-6 jaar
Evenementen
Digitale Voorlichting
Surprise!
KiloMeter
Medicijntje
BeterPuzzelBoek
Spraakmaker
Ambulance
BeterKleurBoek
Kinderboeken
Digitaal maatwerk
Communicatielijnen
Uitreiking van Het BeterBoek 2007-2008
Producten Bureau Méteau

Visie op kinderzorgcommunicatie
Op basis van meer dan vijftien jaar ervaring ontwikkelde Bureau Méteau haar eigen visie op kinderzorgcommunicatie. Interactie staat daarin centraal. Alleen lezen, luisteren en kijken is niet genoeg. Want pas als kinderen zélf met de aangeboden informatie aan de slag gaan, komt de boodschap daadwerkelijk aan. Die wetenschap vormt het uitgangspunt van onze producten.

Leuk én leerzaam
Bureau Méteau maakt materialen die leuk én leerzaam zijn, met prikkelende illustraties, interactieve spelelementen en heldere uitleg in duidelijke taal. Producten die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het kennisniveau van kinderen. Kinderen actief bezig laten zijn en hen zelf laten nadenken over de aangeboden informatie, dat kenmerkt ons concept.

Constructieve wisselwerking
Maar onze producten gaan verder dan dat. Ze stimuleren kinderen ook tot het stellen van vragen. En tegelijkertijd vormen ze voor zorgverleners en ouders een goed aanknopingspunt voor het aangaan van gesprekken met kinderen. Zo ontstaat een constructieve wisselwerking die bijdraagt aan een optimale communicatie.

Bureau Méteau Postbus 11048 9700 CA Groningen T. 050-3118755 F. 050-3118692 E. bureau@meteau.nl